RIEŠENIE ÚZEMNÝCH PLÁNOV A ZÓN

Všeobecný pohľad na túto sféru architektonickej činnosti je podceňovaný . Naopak práve v tomto procese začína všetko . Buď dobre alebo aj zlé . Pre obce kde som spracoval územné planý som sa snažil o čo najracionálnejšie koordinovanie jednotlivých funkcii a zharmonizovanie už existujúcich lokalít . Regulatívy sa snažím nastavovať ,tak aby už konečne bol do obci daný poriadok . Arogancia mnohých investorov u nás nemá hraníc ,tak práve tu je priestor ako tomu zabrániť a dať im obmedzenia alebo zákazy . Zóny som riešil ak to bolo možné tak ,aby bolo na nich bez obtiažnosti ľahké navrhovať pasívne stavby a zaručil som tým budúcim investorom kvalitný podklad na zrealizovanie ich sna - domu .