PROCES NAVRHOVANIA

Pred výstavbou by si mal človek uvedomiť čo ho vlastne čaká . Či sa jedná o stavbu vlastného rodinného domu alebo iného objektu ,vždy tomu predchádza kúpa pozemku , vypracovanie projektu , vybavovanie povolenie k stavbe a v neposlednom rade samotná výstavba . Stavba je vec neopakovateľná ,tak treba k tomu aj zodpovedne pristupovať . Ideálny stav je , keď má klient osloví už na začiatku procesu - pri kúpe pozemku ,aby sa dal objektívne zhodnotiť tento krok s prihliadnutím na budúcu investíciu . Nie každý pozemok je totiž najlepší ako to prezentujú predávajúci resp. o ňom si to majitelia myslia . Mnoho obci má už vypracovaný územný plán ,preto je nutné pred začatím si na úrade vyžiadať regulatívy , aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu poprípade k zamietnutiu plánovanej stavby . Až po týchto krokoch si môžme v kľude sadnúť v kancelárii a prebrať si vaše požiadavky . Vždy mám snahu o čo najväčšie prepojenie stavby s okolím , slnkom a prirodzeným svetlom .